Ενεργειακά «Ερείπια» είναι 3,4 εκατομμύρια σπίτια σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στην Ελλάδα


Σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά στην χώρα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (42,9%) σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) βάσει των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. Επίσης, στο σύνολο των κανονικών κατοικιών της Χώρας, 3.468.307 κατοικίες (ποσοστό 54,4%) διαθέτουν κάποια είδος μόνωσης ενώ 2.903.594 κατοικίες (ποσοστό 45,6%) δεν έχουν μόνωση.


Ουσιαστικά οι μισές κατοικίες στη χώρα είναι ανοχύρωτες και «τρύπιες» ενεργειακά καθώς σπαταλούνται μεγάλα ποσά για ψύξη ή θέρμανση επειδή δεν διαθέτουν κάποιου είδους μόνωση όπως διπλά τζάμια, μόνωση εξωτερικών τοίχων κ.λπ.
Στο νομό Πιερίας συναντώνται τα περισσότερα μονωμένα σπίτια με ποσοστό 71,5% ενώ αρνητικό ρεκόρ έχει η Κάρπαθος με το 78% των κατοικιών να μην έχει κάποιου είδους μόνωση.

Από τα κτίρια που κτίστηκαν προ του 1981 το 56,8% δεν έχει καμιά μόνωση ενώ όσα κτίστηκαν από το 2006 και μετά είναι μονωμένα σε ποσοστό 92,2%.

Από τα στοιχεία της Απογραφής προκύπτει ακόμα πως:
·         3.842.325 νοικοκυριά (ποσοστό 92,9%) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για το μαγείρεμα,
·         2.756.083 νοικοκυριά (ποσοστό 66,7%) ότι χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανση τους και
·          2.047.645 νοικοκυριά (ποσοστό 49,5%) ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για ζεστό νερό.

Το σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδας ανέρχεται σε 4.134.540, από τα οποία
·         1.255.683 (ποσοστό 30,4%) δεν διαθέτουν αυτοκίνητο,
·         1.881.231 (ποσοστό 45,5%) διαθέτουν ένα (1) αυτοκίνητο,
·         839.035 (ποσοστό 20,3%) διαθέτουν δύο (2) αυτοκίνητα και
·         158.591 νοικοκυριά (ποσοστό 3,8%) διαθέτουν περισσότερα από δύο (2) αυτοκίνητα

Από το σύνολο των νοικοκυριών της χώρας το 51% προωθεί απορρίμματα για ανακύκλωση. Το μέσο ποσοστό στην Ελλάδα είναι μόλις 16% όταν για παράδειγμα στη Γερμανία είναι 45% και στην Ιρλανδία 37%.

Όλο το κείμενο της ΕΛΣΤΑΤ (Αρχείο .pdf)
Template by Clairvo