Επιλογή κατάλληλης ενεργειακής υάλωσης


H ενεργειακή υάλωση επιλέγεται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, το υψόμετρο και τον προσανατολισμό του.

Γενικές παρατηρήσεις:
· Στην περίπτωση κατοικίας απαιτείται υψηλός συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας (LT), χαμηλός συντελεστής Solar Factor (SF), χαμηλός συντελεστής U-Value, χαμηλός συντελεστής UV.
· Στην περίπτωση αίθριου απαιτείται χαμηλός συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας (LT), χαμηλός συντελεστής Solar Factor (SF), χαμηλός συντελεστής U-Value, χαμηλός συντελεστής UV.
· Στην περίπτωση καταστήματος απαιτείται υψηλός συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας (LT), μέσος συντελεστής Solar Factor (SF), μέσος συντελεστής U-Value, χαμηλός συντελεστής UV.
· Στην περίπτωση γραφείου απαιτείται μέσος συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας (LT), χαμηλός συντελεστής Solar Factor (SF), χαμηλός συντελεστής U-Value, μέσος συντελεστής UV.

Ειδικότερα:
· Στην περίπτωση κατοικίας σε νησί απαιτείται υψηλός συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας (LT), χαμηλός συντελεστής Solar Factor (SF), χαμηλός συντελεστής U-Value, χαμηλός συντελεστής UV.
· Στην περίπτωση κατοικίας σε βουνό απαιτείται υψηλός συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας (LT), υψηλός συντελεστής Solar Factor (SF), χαμηλός συντελεστής U-Value, χαμηλός συντελεστής UV.
· Στην περίπτωση στεγάστρου απαιτείται χαμηλός συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας (LT), μέσος συντελεστής Solar Factor (SF), μέσος συντελεστής U-Value, μέσος συντελεστής UV.

Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι όλες οι ενεργειακές υαλώσεις π.χ. δύο εποχών ή τεσσάρων εποχών δεν είναι ίδιες και επιλέγονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κτιρίου που θα τις δεχθεί.
Template by Clairvo