Οδηγίες συντήρησης & φροντίδας των κουφωμάτων


Τα κουφώματα από PVC ή αλουμίνιο είναι εξαιρετικά εύκολο να φροντιστούν, γιατί απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Αλλά πρέπει ακόμα να καθαριστούν και να φροντιστούν σωστά και τακτικά ο υαλοπίνακας και ο μηχανισμός του.

Η ορθή φροντίδα και ο σωστός χειρισμός θα σας εξασφαλίσουν την μακρά και διαρκή λειτουργία τους χωρίς προβλήματα. Συνιστάμε τα παρακάτω για τη φροντίδα και την συντήρησης τους:

1. Αποτρέψτε κονίαμα ασβέστη και χρωμάτων στα προφίλ, στα τζάμια και στα εξαρτήματα.

Τόσο το προφίλ όσο και το κρύσταλλο θα μπορούσαν να καταστραφούν και τα εξαρτήματα να δυσλειτουργούν, από τα στερεοποιημένα υπολείμματα κονιάματος ή χρωμάτων.

2. Αερίζετε τους χώρους του ακινήτου σας αρκετές φορές την ημέρα. 
 Ο εισερχόμενος κρύος και φρέσκος αέρας μειώνει τη σχετική υγρασία στο δωμάτιο, δημιουργώντας παράλληλα ένα υγιές περιβάλλον. Υψηλή σχετική υγρασία πάνω 60% μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μούχλας.

3. Καθαρισμός των επιφανειών PVC και Αλουμινίου. 
Μη χρησιμοποιείτε καυστικά υγρά και ισχυρά χημικά ή διαλυτικό. Για τον καθαρισμό της επιφάνειας χρησιμοποιήστε ένα ήπιο υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα & σκληρά υλικά. Για επίμονους λεκέδες χρησιμοποιείτε πάντα ειδικά καθαριστικά που μπορείτε να προμηθευτείτε από εξειδικευμένα καταστήματα. Ζητήστε τις συμβουλές μας για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίστε.

 4. Τακτικός καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας των κουφωμάτων. 
 Καθαρίστε το εξωτερικό των παραθύρων & πορτών σας τακτικά. Γύρη, πίσσα, σωματίδια και σκόνη μπορεί να κατακαθίσουν στην επιφάνεια του κουφώματος. Αν ένα στρώμα έχει παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα, δεν θα είναι εύκολο να το απομακρύνετε. Αποφύγετε τον καθαρισμό με πίεση νερού και με χρήση σκληρών υλικών.

5. Λίπανση των εξαρτημάτων του μηχανισμού. 
 Λιπάνετε τα εξαρτήματα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, για να διασφαλιστεί η ευκολία της κίνησης ανά πάσα στιγμή. Η λίπανση πρέπει να γίνεται με ειδικό λιπαντικό που μπορείτε να προμηθευτείτε από εξειδικευμένα καταστήματα.

6. Σφίξτε τις λαβές. 
 Ελέγχετε και σφίγγετε χαλαρά τις λαβές, αν χρειαστεί. Μπορείτε να βρείτε τις βίδες σηκώνοντας το καπάκι κάτω από τη λαβή και με την ανάδειξή του από την κάθετη στην οριζόντια θέση. Ελέγχετε επίσης και τις βίδες του μηχανισμού και σφίξτε τις χαλαρά, αν χρειαστεί.

7. Φροντίδα τον ελαστικών στεγάνωσης. 
 Καθαρίζετε τα ελαστικά με μαλακό πανί δύο φορές το χρόνο. Αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε ειδικό λιπαντικό για να κρατηθεί μαλακή και σε καλή κατάσταση η επιφάνειά τους. Ελαστικά, που για κάποιο λόγο έχουν καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθούν.

8. Καθαρισμός των οπών απορροής και εξαερισμού. 

 Ελέγξτε τα ανοίγματα απορροής στο προφίλ του πλαισίου τακτικά. Η καθαριότητα είναι σημαντική για την ικανοποιητική αποστράγγιση και τον σωστό εξαερισμό του κουφώματος.

Template by Clairvo