Ενεργειακό πιστοποιητικό

Τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό; Ακούμε για ενεργειακό πιστοποιητικό, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ΠΕΑ. Λίγο πολύ είναι γνωστό ότι για ενοικίαση και αγορά κτιρίου, σπιτιού ή διαμερίσματος είναι υποχρεωτικό να έχουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό.Ακόμα, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον», που επιδοτεί έως και 70% την ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικίες.

Όμως, τι είναι πραγματικά το ενεργειακό πιστοποιητικό και τι πληροφορίες μας δίνει;

Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, τα κτίρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα, πάνω στην οποία θα αποτυπώνεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου σε ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι η αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, η ενεργειακή του ταυτότητα. Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αποτυπώνεται η σύγκριση που γίνεται με το ιδεατό κτίριο όμοιων διαστάσεων και από τη σύγκριση προκύπτει η ενεργειακή κατηγορία, με Α+ την καλύτερη και διαβαθμίσεις Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ μέχρι την κατηγορία Η, που είναι η πιο ενεργοβόρα κατηγορία κτιρίου.


Πρώτη σελίδα του Ενεργειακού πιστοποιητικού
Πάνω και δεξιά είναι ο αριθμός-ταυτότητα του ενεργειακού πιστοποιητικού. Βάσει αυτού του κωδικού γίνεται η ταυτοποίηση του ακινήτου από συμβολαιογράφους και εφορία, είναι ένας αριθμός της μορφής Α.Π. 1....../2012 Α.Α. Μ98...XBD...-52...-B.

Χρήση και γενικές πληροφορίες για το κτίριο ή διαμέρισμα:

· αριθμός ιδιοκτησίας,
· διεύθυνση, Τ.Κ.,
· έτος κατασκευής,
· επιφάνεια και
· όνομα ιδιοκτήτη.

Βαθμός ενεργειακής απόδοσης ο οποίος, όπως είπαμε, είναι από Α+ μέχρι Η και δίνει την ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου. Στην πράξη ο αριθμός προκύπτει από τη σύγκριση με το κτίριο αναφοράς, το ιδανικό κτίριο στις διαστάσεις του δικού μας κτιρίου. Η κατηγορία Β λέει ότι το σπίτι μας είναι ίσο ενεργειακά ή και καλύτερο από το κτίριο αναφοράς. Τα κτίρια που κατασκευάζονται σήμερα οφείλουν να έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Β ή καλύτερο.

Στο κάτω μέρος της βαθμολόγησης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης αναγράφονται αναλυτικά η ετήσια κατανάλωση σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο για το κτίριο αναφοράς αλλά και για το κτίριο που αξιολογείται. Αν διαιρέσουμε την κατανάλωση του διαμερίσματος μας με αυτή του κτιρίου αναφοράς βρίσκουμε και την ενεργειακή κλάση π.χ. 198/73.1 μας κάνει 2.708, άρα κατηγορία Ζ (από 2,27 μέχρι 2,73). Ακόμα αναγράφονται στοιχεία όπως οι ετήσιες εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα.


Δεύτερη σελίδα του Ενεργειακού πιστοποιητικού
Στη δεύτερη σελίδα γίνεται αναφορά στην ενέργεια που χρησιμοποιείται, ηλεκτρικό, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, αλλά και η συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου, δηλαδή για παράδειγμα πόσο τοις εκατό πετρέλαιο και πόσο ηλεκτρικό.

Επίσης, γίνεται ανάλυση της πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνεται για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό, ΑΠΕ και φωτισμό ( ο φωτισμός είναι για επαγγελματικές χρήσεις).

Γίνεται μια σύσταση από τον ενεργειακό επιθεωρητή για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα γίνεται πρόταση για εξωτερική θερμομόνωση στου τοίχους και υπολογίζεται το κόστος επένδυσης, ο χρόνος αποπληρωμής και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Στο τέλος, το ενεργειακό πιστοποιητικό αναγράφει τα στοιχεία του ενεργειακού επιθεωρητή με τη σφραγίδα και την υπογραφή του. Template by Clairvo