Ενεργειακά Πιστοποιημένα Κουφώματα και απο ποιούς παράγοντες επηρεάζονται

Το τελευταίο διάστημα όλοι μας καθημερινά  έχουμε  γίνει δέκτες εκφράσεων  όπως: "ενεργειακά  κουφώματα", "ενεργειακά τζάμια" κ.λπ. 

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 42% της παγκοσμίως παραγόμενης ενέργειας (για θέρμανση, κλιματισμό, μαγείρεμα, φωτισμό, λοιπές ηλεκτρικές χρήσεις κλπ.), πράγμα το οποίο προκαλεί:

 α) το 50% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και
 β) το 35% όλων των εκπομπών αερίων,
τα οποία ευθύνονται για το φαινόμενο του    θερμοκηπίου, με τις συνεπακόλουθες κλιματικές αλλαγές.

Το κέλυφος των κτιρίων (τοίχοι, πλάκες, πόρτες, παράθυρα κλπ) είναι εκείνο, μέσω του οποίου, γίνονται οι ενεργειακές ανταλλαγές μεταξύ κτιρίων και περιβάλλοντος.

Οι πόρτες και τα παράθυρα ενός κτιρίου, έχουν ενεργητικό ρόλο, στις ανωτέρω ενεργειακές ανταλλαγές (σε αντίθεση με την τοιχοποιία και τις πλάκες, που έχουν παθητικό).

Από μελέτη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SAVE, υπολογίστηκε ότι, αν σε ένα τυπικό διαμέρισμα 100m², γίνει αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων που έχουν μονούς υαλοπίνακες, με κουφώματα ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κ.ΕΝ.Α.Κ., εξοικονομείται ποσότητα πετρελαίου (μόνο για τη θέρμανση)*:       

 •  στην Αθήνα πάνω από 600 λίτρα
 • στη Θεσσαλονίκη πάνω από 1.000 λίτρα
 • στη Φλώρινα πάνω από 1.450 λίτρα
 • στο  Ηράκλειο πάνω από 440 λίτρα
* ( Η εξοικονόμηση ενέργειας εξαρτάται και από τη χρήση του κτιρίου, τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά και το κλίμα της περιοχής).

Η ενεργειακή συμπεριφορά και η αποδοτικότητα των κουφωμάτων επηρεάζεται από πέντε πολύ σημαντικούς παράγοντες:


 • ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ. Κουφώματα, μέσω των οποίων γίνονται εισροές ή εκροές αέρα, επιφέρουν γρήγορα εξίσωση των συνθηκών του εσωτερικού χώρου με τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Δηλαδή «βάζουν κρύο» το χειμώνα και ζέστη το καλοκαίρι.

 • ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ. Ομοίως, πόρτες και παράθυρα, τα οποία επιτρέπουν την είσοδο νερού βροχής, εκτός του ότι γίνονται αίτιοι καταστροφής εσωτερικών κατασκευών, αυξάνουν την εσωτερική υγρασία και ανάλογα με την εποχή, εξισώνουν τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος με αυτές του εσωτερικού χώρου.  Δηλαδή αυξάνουν το κρύο τον χειμώνα και τη ζέστη το καλοκαίρι.

 • ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ.
          Δηλαδή το πόσο θερμομονωτικά είναι:
 • α) το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες οι διατομές (προφίλ) των πλαισίων μέσα στα οποία τοποθετούνται οι υαλοπίνακες. Το υλικό των διατομών σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί και το 40% της συνολικής επιφάνειας ενός κουφώματος. Κατά συνέπεια, είναι σημαντική η συμβολή του στην ενεργειακή συμπεριφορά. Η σταθερότητα και ακαμψία επίσης των διατομών διασφαλίζει, σε βάθος χρόνου και την σωστή επαφή των πλαισίων (φύλλο-κάσα) με τα ελαστικά παρεμβύσματα(λάστιχα κλπ.) ώστε να μειώνεται η αεροδιαπερατότητα και να αυξάνεται η υδατοστεγανότητα.
 • β) ο υαλοπίνακας του κουφώματος, που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειάς του

 • ΦΩΤΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ.  
          Ογκώδεις διατομές πλαισίων κουφωμάτων, όπως επίσης υαλοπίνακες χαμηλής    
          διαφάνειας (σκοτεινοί) επηρεάζουν δυσμενώς την ¨οπτική άνεση¨ και το φωτισμό        
          των χώρων αυτών για περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και σε  
          ετήσια βάση.

 •  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.
Όλα τα αναφερθέντα ανωτέρω μπορούν να είναι χωρίς νόημα αν η παραγωγή των προϊόντων αυτών (παραθύρων, μπαλκονοπορτών κ.λ.π) δε γίνεται κάτω από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008) και 

αν η μελέτη, τοποθέτηση και η εφαρμογή δεν γίνεται από εκπαιδευμένους Τεχνικούς και καταρτισμένα Συνεργεία., κάτω από αυστηρές οδηγίες τοποθέτησης.
         
Πόρτες και παράθυρα με ανοικτούς αρμούς, στις ενώσεις των διατομών, εκ κατασκευής, κακή ρύθμιση μηχανισμών ασφάλισης, κακής ποιότητας μηχανισμοί, ελαστικά παρεμβύσματα (λάστιχα, βουρτσάκια κτλ.), υαλοπίνακες που “ιδρώνουν” λόγω κακής σφράγισης κλπ, από ενεργειακή (αλλά και λειτουργική)  άποψη είναι μη αποδοτικά.
       
Επίσης, πόρτες και παράθυρα με κακή εφαρμογή επί της τοιχοποιίας αλλά και χωρίς σοβαρή και σχολαστική προηγούμενη μελέτη του χώρου, της χρήσης για την οποία προορίζεται ο χώρος αυτός, του προσανατολισμού, των εξωτερικών γενικά συνθηκών, του μικροκλίματος κλπ. δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δε δικαιολογούν τη δαπάνη και κατά μείζονα λόγο δεν αποσβένεται η αξία της δαπάνης αυτής, από εξοικονομούμενη ενέργεια.Template by Clairvo